Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
+48 22 354 62 90

SELECTIVV INDEX

budujemy w oparciu o:

441 lokalizacji

20 892 471 unikalnych użytkowników

50 mln miesięcznych obserwacji

Selectivv Index to

Pierwszy Index dotyczący wzrostów i spadków: odwiedzin punktów sprzedaży detalicznej oraz zagranicznego ruchu turystycznego.

Comiesięczne zestawienia w oparciu o dane zbierane w czasie rzeczywistym w grupie 20 mln unikalnych użytkowników.

Dane analizowane w trzech obszarach: handel detaliczny, stacje benzynowe, ruch turystyczny w Polsce.

Analizowane obszary

Selectivv Handel (SEL HANDEL) – index dla handlu detalicznego budowany o dane z galerii handlowych, hipermarketów, dyskontów, sklepów spożywczych.

Selectivv Stacje Benzynowe (SEL STACJE) – index dla stacji benzynowych budowany o dane z liczby odwiedzin na wybranych stacjach benzynowych w Polsce.

Selectivv Turystyka (SEL TURYSTYKA) – index dla ruchu turystycznego budowany o wielkość zagranicznego ruchu turystycznego we wszystkich miastach w Polsce.

Dane

Dane zbierane wśród 20 mln unikalnych użytkowników smartfonów.

Publikacja Indexu następuje 5. dnia każdego miesiąca o godz. 12:00.

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Technologia

Analizujemy pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane o lokalizacji.

Monitorujemy lokalizacje pod kątem odwiedzin za pomocą autorskiej usługi Geotrapping®.

Posiadamy aktualne informacje o 120 mln użytkowników w całej Europie.

Dla kogo?

Właścicieli punktów sprzedaży detalicznej, którzy chcą porównać własne wyniki z ogólną kondycją gospodarki.

Marketerów, którzy chcieliby sprawdzić efekty prowadzonych działań pod kątem tendencji panujących na rynku.

Inwestorów giełdowych, którzy na podstawie wyników miesięcznych mogą szacować wartość akcji spółek z branż retail czy FMCG.