Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
+48 22 354 62 90

Selectivv Index

dane na 5 II 2020

Selectivv Handel

99.31

Zmiana miesiąc do miesiąca

-4.75%

Zmiana rok do roku

+2.71%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Stacje

102.56

Zmiana miesiąc do miesiąca

-4.12%

Zmiana rok do roku

+5.15%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Turystyka

104.53

Zmiana miesiąc do miesiąca

+1.14%

Zmiana rok do roku

+4.13%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Handel

dane na 5 II 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Handel
99.31 -4.95 -4.75% +2.62 +2.71%

* Zmiana miesiąc do miesiąca styczeń 2020 r. do grudnia 2019 r.
**Zmiana rok do roku styczeń 2020 r. do stycznia 2019 r.

Index Selectivv Handel został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego sklepy. Na index składają się dane z poszczególnych obiektów stanowiących jego składowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających  w obiektach handlowych. Badaniem zostały objęte 310 losowe wybrane obiekty.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Selectivv Handel

zmiana Indexu Selectivv Handel

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Selectivv Handel
100.71 101.50 108.58 96.69 96.11 98.46 101.51 102.60 103.14 102.10 102.54 103.11 100.21 99.01 104.26 99.31

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta >300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta <300 tys. mieszk.
 • Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.

zmiana składowych Indexu Selectivv Handel

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
99.79 97.68 105.70 96.41 93.71 97.92 100.17 100.91 97.88 95.73 97.64 98.83 96.75 96.86 105.68 99.10
Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
100.32 98.20 104.78 97.13 93.29 94.69 93.36 96.26 95.07 92.41 93.24 94.92 89.97 89.49 95.04 93.57
Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
100.93 103.05 110.47 97.84 98.96 101.27 106.64 108.24 109.54 108.55 108.01 108.22 105.94 103.60 107.98 103.08
Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
99.94 102.39 107.72 97.47 92.62 91.38 87.82 88.70 88.98 87.64 87.29 86.43 80.80 80.97 85.21 87.37
Dyskonty spoż. miasta > 300 tys. mieszk.
103.04 105.08 112.87 90.60 94.99 100.82 105.16 106.21 109.50 107.97 109.05 110.68 105.69 105.46 112.98 99.15
Dyskonty spoż. miasta < 300 tys. mieszk.
102.16 105.64 113.26 93.79 93.89 94.91 96.99 98.44 100.21 99.31 100.50 99.60 99.84 99.52 105.92 97.91
Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.
99.08 101.17 106.44 93.93 90.59 89.47 97.92 95.20 96.99 99.02 100.01 99.14 100.14 99.93 104.35 97.63

Selectivv Stacje Benzynowe

dane na 5 II 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Stacje
102.53  -4.31 -4.12% +5.02 +5.15%

* Zmiana miesiąc do miesiąca styczeń 2020 r. do grudnia 2019 r.
**Zmiana rok do roku styczeń 2020 r. do stycznia 2019 r.

Index Selectivv Stacje został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego stacje benzynowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających na stacjach benzynowych. Badaniem zostały objęte 131 wybrane lokalizacje.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Stacje

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Selectivv Stacje

zmiana Indexu Selectivv Stacje

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Selectivv Stacje
101.23 99.21 105.39 97.54 98.05 100.99 105.43 103.85 106.45 107.72 109.34 111.65 108.06 105.68 106.97 102.56

Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane na 5 II 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna
104.53  +1.18 +1.14% +4.15 +4.13%

* Zmiana miesiąc do miesiąca styczeń 2020 r. do grudnia 2019 r.
**Zmiana rok do roku styczeń 2020 r. do stycznia 2019 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna został stworzony w oparciu o dane o wszystkich turystach zza granicy odwiedzających Polskę. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Selectivv Turystyka Zagraniczna
98.38 99.25 100.75 100.38 99.36 99.84 98.61 99.80 101.78 103.62 104.86 105.77 101.00 101.21 103.35 104.53

Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane na 5 II 2020

Wartość Zmiana m/m Zmiana % m/m Zmiana r/r Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
105.15  -2.63 -2.43% +1.34 +1.30%

* Zmiana miesiąc do miesiąca styczeń 2020 r. do grudnia 2019 r.
**Zmiana rok do roku styczeń 2020 r. do stycznia 2019 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna 10 uwzględnia zarówno kraje o największym udziale turystów jak i kraje o największych spadkach i wzrostach ilości turystów w 2018 r w Polsce. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
101.91 103.38 109.32 103.81 101.32 99.31 100.31 98.51 98.65 99.95 101.35 103.42 103.90 104.24 107.78 105.15

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – styczeń 2020

 • Ukraina
 • Rosja
 • Izrael
 • Chiny
 • USA
 • Niemcy
 • Rumunia
 • Turcja
 • Kanada
 • Portugalia

zmiana składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: październik 2018 – styczeń 2020

X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020
Ukraina
99.94 101.83 104.53 97.57 88.01 89.60 90.58 90.13 88.73 90.95 90.22 91.21 90.11 91.29 94.24 91.28
Rosja
103.04 105.08 112.87 106.91 100.72 103.84 106.44 107.39 107.98 109.28 108.95 106.77 102.15 101.83 99.76 102.31
Izrael
102.16 105.64 113.26 97.23 93.54 97.75 95.80 96.75 98.78 95.62 95.34 94.41 93.33 94.46 101.29 101.13
Chiny
104.05 99.70 96.64 103.07 104.02 107.74 113.26 115.73 98.66 98.35 100.16 98.97 99.24 99.62 101.92 101.95
USA
102.17 104.19 103.97 99.49 98.64 94.20 95.61 95.72 96.57 94.54 95.39 97.17 97.66 97.86 102.98 105.61
Niemcy
102.02 103.24 109.65 105.24 103.77 100.55 101.66 99.12 99.21 101.00 103.02 105.98 107.15 107.38 111.05 107.59
Rumunia
101.92 105.39 112.47 97.85 100.33 95.20 96.44 96.76 95.61 96.46 96.74 93.63 93.43 93.73 92.78 90.69
Turcja
102.16 100.00 106.21 95.65 99.88 98.08 100.53 101.65 102.68 101.75 101.34 97.59 98.09 98.58 103.74 100.48
Kanada
102.03 104.05 100.71 111.90 107.06 103.63 102.06 96.36 96.08 97.13 95.95 95.68 97.11 97.42 99.59 102.71
Portugalia
102.17 98.89 96.78 104.33 97.02 94.85 96.55 95.96 96.72 96.96 94.03 90.35 90.64 90.40 94.21 94.32

Wszystkie dane zostały opracowane przez Zespół Data Tank firmy Selectivv.