Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
+48 22 354 62 90

Selectivv Index

dane na 5 VIII 2019

Selectivv Handel

102.10

Zmiana miesiąc do miesiąca

-1.00%

Zmiana rok do roku

+4.90%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Stacje

107.72

Zmiana miesiąc do miesiąca

+1.20%

Zmiana rok do roku

+8.91%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Turystyka

103.62

Zmiana miesiąc do miesiąca

+1.80%

Zmiana rok do roku

+7.41%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Handel

dane na 5 VIII 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Handel
102.10  -1.03 -1.00% +4.77 +4.90%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Handel został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego sklepy. Na index składają się dane z poszczególnych obiektów stanowiących jego składowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających  w obiektach handlowych. Badaniem zostały objęte 310 losowe wybrane obiekty.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Selectivv Handel

zmiana Indexu Selectivv Handel

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Selectivv Handel
94.76 93.40 96.47 95.88 97.34 97.16 98.05 100.71 101.50 108.58 96.69 96.11 98.46 101.51 102.60 103.14 102.10

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta >300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta <300 tys. mieszk.
 • Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.

zmiana składowych Indexu Selectivv Handel

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
96.85 93.74 95.81 98.87 98.64 98.93 95.76 99.79 97.68 105.70 96.41 93.71 97.92 100.17 100.91 97.88 95.73
Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
95.71 92.65 95.61 98.67 98.97 99.46 96.27 100.32 98.20 104.78 97.13 93.29 94.69 93.36 96.26 95.07 92.41
Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
95.48 93.29 97.21 94.98 96.42 95.65 98.95 100.93 103.05 110.47 97.84 98.96 101.27 106.64 108.24 109.54 108.55
Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
93.68 92.56 95.53 94.09 95.61 95.68 98.76 99.94 102.39 107.72 97.47 92.62 91.38 87.82 88.70 88.98 87.64
Dyskonty spoż. miasta > 300 tys. mieszk.
84.57 89.82 92.71 94.84 98.16 99.33 101.44 103.04 105.08 112.87 90.60 94.99 100.82 105.16 106.21 109.50 107.97
Dyskonty spoż. miasta < 300 tys. mieszk.
91.04 95.78 97.89 97.32 98.49 97.53 100.65 102.16 105.64 113.26 93.79 93.89 94.91 96.99 98.44 100.21 99.31
Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.
88.83 91.68 94.62 95.94 97.95 97.17 96.00 99.08 101.17 106.44 93.93 90.59 89.47 97.92 95.20 96.99 99.02

Selectivv Stacje Benzynowe

dane na 5 VIII 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Stacje
107.72  +1.28 +1.20% +8.81 +8.91%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Stacje został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego stacje benzynowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających na stacjach benzynowych. Badaniem zostały objęte 131 wybrane lokalizacje.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Stacje

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Selectivv Stacje

zmiana Indexu Selectivv Stacje

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Selectivv Stacje
99.42 97.33 99.28 95.11 98.91 99.21 96.23 101.23 99.21 105.39 97.54 98.05 100.99 105.43 103.85 106.45 107.72

Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane na 5 VIII 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna
103.62  +1.83 +1.80% +7.15 +7.41%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna został stworzony w oparciu o dane o wszystkich turystach zza granicy odwiedzających Polskę. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna
94.33 92.35 94.29 95.63 96.47 97.97 99.57 98.38 99.25 100.75 100.38 99.36 99.84 98.61 99.80 101.78 103.62

Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane na 5 VIII 2019

Wartość Zmiana m/m Zmiana % m/m Zmiana r/r Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
99.95  +1.30 +1.32% -1.39 -1.38%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna 10 uwzględnia zarówno kraje o największym udziale turystów jak i kraje o największych spadkach i wzrostach ilości turystów w 2018 r w Polsce. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
100.91 102.29 102.99 103.23 101.34 99.87 100.26 101.91 103.38 109.32 103.81 101.32 99.31 100.31 98.51 98.65 99.95

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – lipiec 2019

 • Ukraina
 • Rosja
 • Izrael
 • Chiny
 • USA
 • Niemcy
 • Rumunia
 • Turcja
 • Kanada
 • Portugalia

zmiana składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: marzec 2018 – lipiec 2019

III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019
Ukraina
88.45 90.04 91.75 94.04 99.21 103.39 101.17 99.94 101.83 104.53 97.57 88.01 89.60 90.58 90.13 88.73 90.95
Rosja
97.13 100.52 97.86 95.76 98.16 99.34 101.44 103.04 105.08 112.87 106.91 100.72 103.84 106.44 107.39 107.98 109.28
Izrael
94.42 99.02 101.20 100.61 98.49 97.53 100.65 102.16 105.64 113.26 97.23 93.54 97.75 95.80 96.75 98.78 95.62
Chiny
102.39 108.31 116.74 107.68 109.14 103.46 110.78 104.05 99.70 96.64 103.07 104.02 107.74 113.26 115.73 98.66 98.35
USA
97.96 98.16 96.67 96.09 97.82 99.09 98.88 102.17 104.19 103.97 99.49 98.64 94.20 95.61 95.72 96.57 94.54
Niemcy
103.39 104.32 105.20 105.53 102.16 99.60 99.92 102.02 103.24 109.65 105.24 103.77 100.55 101.66 99.12 99.21 101.00
Rumunia
99.16 101.24 100.71 101.69 103.29 102.27 103.50 101.92 105.39 112.47 97.85 100.33 95.20 96.44 96.76 95.61 96.46
Turcja
100.25 103.47 101.50 98.24 103.35 104.59 106.65 102.16 100.00 106.21 95.65 99.88 98.08 100.53 101.65 102.68 101.75
Kanada
106.72 108.01 104.54 103.92 105.97 102.80 104.02 102.03 104.05 100.71 111.90 107.06 103.63 102.06 96.36 96.08 97.13
Portugalia
99.01 101.05 104.27 101.87 99.41 98.42 100.23 102.17 98.89 96.78 104.33 97.02 94.85 96.55 95.96 96.72 96.96

Wszystkie dane zostały opracowane przez Zespół Data Tank firmy Selectivv.