Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
+48 22 354 62 90

Selectivv Index

dane na 5 XI 2019

Selectivv Handel

100.21

Zmiana miesiąc do miesiąca

-2.81%

Zmiana rok do roku

-0.49%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Stacje

108.06

Zmiana miesiąc do miesiąca

-3.21%

Zmiana rok do roku

+6.75%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Turystyka

101.00

Zmiana miesiąc do miesiąca

-4.51%

Zmiana rok do roku

+2.66%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Handel

dane na 5 XI 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Handel
100.21  -2.90 -2.81% -0.50 -0.49%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Handel został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego sklepy. Na index składają się dane z poszczególnych obiektów stanowiących jego składowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających  w obiektach handlowych. Badaniem zostały objęte 310 losowe wybrane obiekty.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Selectivv Handel

zmiana Indexu Selectivv Handel

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Selectivv Handel
95.88 97.34 97.16 98.05 100.71 101.50 108.58 96.69 96.11 98.46 101.51 102.60 103.14 102.10 102.54 103.11 100.21

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta >300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta <300 tys. mieszk.
 • Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.

zmiana składowych Indexu Selectivv Handel

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
98.87 98.64 98.93 95.76 99.79 97.68 105.70 96.41 93.71 97.92 100.17 100.91 97.88 95.73 97.64 98.83 96.75
Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
98.67 98.97 99.46 96.27 100.32 98.20 104.78 97.13 93.29 94.69 93.36 96.26 95.07 92.41 93.24 94.92 89.97
Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
94.98 96.42 95.65 98.95 100.93 103.05 110.47 97.84 98.96 101.27 106.64 108.24 109.54 108.55 108.01 108.22 105.94
Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
94.09 95.61 95.68 98.76 99.94 102.39 107.72 97.47 92.62 91.38 87.82 88.70 88.98 87.64 87.29 86.43 80.80
Dyskonty spoż. miasta > 300 tys. mieszk.
94.84 98.16 99.33 101.44 103.04 105.08 112.87 90.60 94.99 100.82 105.16 106.21 109.50 107.97 109.05 110.68 105.69
Dyskonty spoż. miasta < 300 tys. mieszk.
97.32 98.49 97.53 100.65 102.16 105.64 113.26 93.79 93.89 94.91 96.99 98.44 100.21 99.31 100.50 99.60 99.84
Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.
95.94 97.95 97.17 96.00 99.08 101.17 106.44 93.93 90.59 89.47 97.92 95.20 96.99 99.02 100.01 99.14 100.14

Selectivv Stacje Benzynowe

dane na 5 XI 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Stacje
108.06  -3.59 -3.21% +6.83 +6.75%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Stacje został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego stacje benzynowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających na stacjach benzynowych. Badaniem zostały objęte 131 wybrane lokalizacje.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Stacje

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Selectivv Stacje

zmiana Indexu Selectivv Stacje

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Selectivv Stacje
95.11 98.91 99.21 96.23 101.23 99.21 105.39 97.54 98.05 100.99 105.43 103.85 106.45 107.72 109.34 111.65 108.06

Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane na 5 XI 2019

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna
101.00  -4.77 -4.51% +2.62 +2.66%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna został stworzony w oparciu o dane o wszystkich turystach zza granicy odwiedzających Polskę. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna
95.63 96.47 97.97 99.57 98.38 99.25 100.75 100.38 99.36 99.84 98.61 99.80 101.78 103.62 104.86 105.77 101.00

Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane na 5 XI 2019

Wartość Zmiana m/m Zmiana % m/m Zmiana r/r Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
103.90  +0.48 +0.46% +1.99 +1.95%

* Zmiana miesiąc do miesiąca lipiec 2019 r. do czerwca 2019 r.
**Zmiana rok do roku lipiec 2019 r. do lipca 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna 10 uwzględnia zarówno kraje o największym udziale turystów jak i kraje o największych spadkach i wzrostach ilości turystów w 2018 r w Polsce. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
103.23 101.34 99.87 100.26 101.91 103.38 109.32 103.81 101.32 99.31 100.31 98.51 98.65 99.95 101.35 103.42 103.90

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – październik 2019

 • Ukraina
 • Rosja
 • Izrael
 • Chiny
 • USA
 • Niemcy
 • Rumunia
 • Turcja
 • Kanada
 • Portugalia

zmiana składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: czerwiec 2018 – październik 2019

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019
Ukraina
94.04 99.21 103.39 101.17 99.94 101.83 104.53 97.57 88.01 89.60 90.58 90.13 88.73 90.95 90.22 91.21 90.11
Rosja
95.76 98.16 99.34 101.44 103.04 105.08 112.87 106.91 100.72 103.84 106.44 107.39 107.98 109.28 108.95 106.77 102.15
Izrael
100.61 98.49 97.53 100.65 102.16 105.64 113.26 97.23 93.54 97.75 95.80 96.75 98.78 95.62 95.34 94.41 93.33
Chiny
107.68 109.14 103.46 110.78 104.05 99.70 96.64 103.07 104.02 107.74 113.26 115.73 98.66 98.35 100.16 98.97 99.24
USA
96.09 97.82 99.09 98.88 102.17 104.19 103.97 99.49 98.64 94.20 95.61 95.72 96.57 94.54 95.39 97.17 97.66
Niemcy
105.53 102.16 99.60 99.92 102.02 103.24 109.65 105.24 103.77 100.55 101.66 99.12 99.21 101.00 103.02 105.98 107.15
Rumunia
101.69 103.29 102.27 103.50 101.92 105.39 112.47 97.85 100.33 95.20 96.44 96.76 95.61 96.46 96.74 93.63 93.43
Turcja
98.24 103.35 104.59 106.65 102.16 100.00 106.21 95.65 99.88 98.08 100.53 101.65 102.68 101.75 101.34 97.59 98.09
Kanada
103.92 105.97 102.80 104.02 102.03 104.05 100.71 111.90 107.06 103.63 102.06 96.36 96.08 97.13 95.95 95.68 97.11
Portugalia
101.87 99.41 98.42 100.23 102.17 98.89 96.78 104.33 97.02 94.85 96.55 95.96 96.72 96.96 94.03 90.35 90.64

Wszystkie dane zostały opracowane przez Zespół Data Tank firmy Selectivv.