Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
+48 22 354 62 90

Selectivv Index

dane na 5 I 2020

Selectivv Handel

104.26

Zmiana miesiąc do miesiąca

+5.30%

Zmiana rok do roku

-3.98%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Stacje

106.97

Zmiana miesiąc do miesiąca

+1.23%

Zmiana rok do roku

+1.50%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Turystyka

103.35

Zmiana miesiąc do miesiąca

+2.11%

Zmiana rok do roku

+2.58%

Wartość bazowa Indexu=100 to wartość na dzień 5 X 2017 r.

Selectivv Handel

dane na 5 I 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Handel
104.26 +5.25 +5.30% -4.32 -3.98%

* Zmiana miesiąc do miesiąca grudzień 2019 r. do listopada 2019 r.
**Zmiana rok do roku grudzień 2019 r. do grudnia 2018 r.

Index Selectivv Handel został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego sklepy. Na index składają się dane z poszczególnych obiektów stanowiących jego składowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających  w obiektach handlowych. Badaniem zostały objęte 310 losowe wybrane obiekty.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Selectivv Handel

zmiana Indexu Selectivv Handel

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Selectivv Handel
98.05 100.71 101.50 108.58 96.69 96.11 98.46 101.51 102.60 103.14 102.10 102.54 103.11 100.21 99.01 104.26

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Handel

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
 • Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta >300 tys. mieszk.
 • Dyskonty spoż. miasta <300 tys. mieszk.
 • Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.

zmiana składowych Indexu Selectivv Handel

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Galerie handlowe – miasta > 300 tys. mieszk.
95.76 99.79 97.68 105.70 96.41 93.71 97.92 100.17 100.91 97.88 95.73 97.64 98.83 96.75 96.86 105.68
Galerie handlowe – miasta < 300 tys. mieszk.
96.27 100.32 98.20 104.78 97.13 93.29 94.69 93.36 96.26 95.07 92.41 93.24 94.92 89.97 89.49 95.04
Hipermarkety – miasta > 300 tys. mieszk.
98.95 100.93 103.05 110.47 97.84 98.96 101.27 106.64 108.24 109.54 108.55 108.01 108.22 105.94 103.60 107.98
Hipermarkety – miasta < 300 tys. mieszk.
98.76 99.94 102.39 107.72 97.47 92.62 91.38 87.82 88.70 88.98 87.64 87.29 86.43 80.80 80.97 85.21
Dyskonty spoż. miasta > 300 tys. mieszk.
101.44 103.04 105.08 112.87 90.60 94.99 100.82 105.16 106.21 109.50 107.97 109.05 110.68 105.69 105.46 112.98
Dyskonty spoż. miasta < 300 tys. mieszk.
100.65 102.16 105.64 113.26 93.79 93.89 94.91 96.99 98.44 100.21 99.31 100.50 99.60 99.84 99.52 105.92
Sklepy spoż.-przem. miasta < 20 tys. mieszk.
96.00 99.08 101.17 106.44 93.93 90.59 89.47 97.92 95.20 96.99 99.02 100.01 99.14 100.14 99.93 104.35

Selectivv Stacje Benzynowe

dane na 5 I 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Stacje
106.97  +1.29 +1.23% +1.58 1.50%

* Zmiana miesiąc do miesiąca grudzień 2019 r. do listopada 2019 r.
**Zmiana rok do roku grudzień 2019 r. do grudnia 2018 r.

Index Selectivv Stacje został opracowany na podstawie danych zbieranych z urządzeń mobilnych osób odwiedzających w ciągu miesiąca kalendarzowego stacje benzynowe. Index pokazuje jak miesiąc do miesiąca zmieniła się liczba odwiedzających na stacjach benzynowych. Badaniem zostały objęte 131 wybrane lokalizacje.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Stacje

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Selectivv Stacje

zmiana Indexu Selectivv Stacje

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Selectivv Stacje
96.23 101.23 99.21 105.39 97.54 98.05 100.99 105.43 103.85 106.45 107.72 109.34 111.65 108.06 105.68 106.97

Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane na 5 I 2020

Wartość Zmiana m/m* Zmiana % m/m Zmiana r/r** Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna
103.35  +2.14 +2.11% +2.60 +2.58%

* Zmiana miesiąc do miesiąca grudzień 2019 r. do listopada 2019 r.
**Zmiana rok do roku grudzień 2019 r. do grudnia 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna został stworzony w oparciu o dane o wszystkich turystach zza granicy odwiedzających Polskę. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna
99.57 98.38 99.25 100.75 100.38 99.36 99.84 98.61 99.80 101.78 103.62 104.86 105.77 101.00 101.21 103.35

Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane na 5 I 2020

Wartość Zmiana m/m Zmiana % m/m Zmiana r/r Zmiana % r/r
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
107.78  +3.54 +3.39% -1.54 -1.41%

* Zmiana miesiąc do miesiąca grudzień 2019 r. do listopada 2019 r.
**Zmiana rok do roku grudzień 2019 r. do grudnia 2018 r.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna 10 uwzględnia zarówno kraje o największym udziale turystów jak i kraje o największych spadkach i wzrostach ilości turystów w 2018 r w Polsce. Kategoria turysta to: osoba posiadająca zagraniczną kartę SIM, mająca ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywająca w Polsce od 3 do 21 dni.

dynamika zmiany Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

zmiana Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Selectivv Turystyka Zagraniczna 10
100.26 101.91 103.38 109.32 103.81 101.32 99.31 100.31 98.51 98.65 99.95 101.35 103.42 103.90 104.24 107.78

dynamika zmiany składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: listopad 2017 – grudzień 2019

 • Ukraina
 • Rosja
 • Izrael
 • Chiny
 • USA
 • Niemcy
 • Rumunia
 • Turcja
 • Kanada
 • Portugalia

zmiana składowych Indexu Selectivv Turystyka Zagraniczna 10

dane: wrzesień 2018 – grudzień 2019

IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
Ukraina
101.17 99.94 101.83 104.53 97.57 88.01 89.60 90.58 90.13 88.73 90.95 90.22 91.21 90.11 91.29 94.24
Rosja
101.44 103.04 105.08 112.87 106.91 100.72 103.84 106.44 107.39 107.98 109.28 108.95 106.77 102.15 101.83 99.76
Izrael
100.65 102.16 105.64 113.26 97.23 93.54 97.75 95.80 96.75 98.78 95.62 95.34 94.41 93.33 94.46 101.29
Chiny
110.78 104.05 99.70 96.64 103.07 104.02 107.74 113.26 115.73 98.66 98.35 100.16 98.97 99.24 99.62 101.92
USA
98.88 102.17 104.19 103.97 99.49 98.64 94.20 95.61 95.72 96.57 94.54 95.39 97.17 97.66 97.86 102.98
Niemcy
99.92 102.02 103.24 109.65 105.24 103.77 100.55 101.66 99.12 99.21 101.00 103.02 105.98 107.15 107.38 111.05
Rumunia
103.50 101.92 105.39 112.47 97.85 100.33 95.20 96.44 96.76 95.61 96.46 96.74 93.63 93.43 93.73 92.78
Turcja
106.65 102.16 100.00 106.21 95.65 99.88 98.08 100.53 101.65 102.68 101.75 101.34 97.59 98.09 98.58 103.74
Kanada
104.02 102.03 104.05 100.71 111.90 107.06 103.63 102.06 96.36 96.08 97.13 95.95 95.68 97.11 97.42 99.59
Portugalia
100.23 102.17 98.89 96.78 104.33 97.02 94.85 96.55 95.96 96.72 96.96 94.03 90.35 90.64 90.40 94.21

Wszystkie dane zostały opracowane przez Zespół Data Tank firmy Selectivv.